Mlinski kamenovi

Osobine mlinskog kamenja:
- liveno i samooštreće
- proizvodimo ih u našoj firmi
- dimenzije  Ø 90-1100mm
- poseduju sertifikat za korišćenje u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
- *garancija za dimenzije od Ø 450-1100 mm - 10 godina
 
српски