Garancija

Proizvođač garantuje da se mlinsko kamenje koje je ugrađeno u ovaj mlin, uz normalno korišćenje (8 sati dnevno), sa fabričkim podešavanjima i osobinama, može koristiti 10 godina.
Garancija ne važi, ako zbog nenamenskog korišćenja dolazi do oštećenja kamenja.  
Nenamenskim korišćenjem smatra se:
- ako u mlin zajedno sa zrnastom robom ulazi metal, kamen i sl. materijal, 
- ako kamen dolazi u dodir sa vodom ili hemikalijama,
- ako prilikom podizanja, kamen pada na tlo ili drugi predmet.    
Garancija na elektromotor: 1 god.
Garancija važi od ____________________ .
Ako imate pitanja, molim Vas, obratite se na sledeći broj telefona:
Farkaš Farago Judit
+381629611488
U B. P. Selu, ..... ....  20...... g.
Farkaš Farago Judit

 

српски